Obchodní podmínky

Zkrácené obchodní podmínky – provozovatel BP Karavany s.r.o., sídlo společnosti Sasanková 1555, Strakonice, IČ: 11868261, DIČ: CZ11868261, společnost je plátce DPH. 

 

Platební podmínky

Po potvrzení rezervace se platí 50% zálohová platba. Dokud není zálohová platba připsána na účet provozovatele, není rezervace závazná. Zbylých 50% do celkové ceny pronájmu se hradí nejpozději do 30 dnů před plánovaným datem výpůjčky. 

Pokud je rezervace vytvořena 30 dnů před plánovanou výpůjčkou, je nutné uhradit 100% ceny pronájmu. 

V den pronájmu se na místě výpůjčky skládá vratná kauce ve výši 20.000 Kč, která slouží k úhradě škod, které nejsou kryté havarijním pojištěním případně náklady za nadměrné znečištění či neodstranitelné znečištění. 

Pojištění vozidel

Vozidla jsou povinně a havarijně pojištěna se spoluúčastí 5% minimálně 5.000 Kč. Za vůz ručí klient do výše vratné kauce 20.000 Kč. Součástí pojištění není nosič kol, venkovní markýza a interiér vozidla. Poškození těchto částí si klienti řeší z odpovědnostní pojistky nebo z vratné kauce.

Podmínky pro půjčení obytného vozu

Věk řidiče alespoň 21 let (+ alespoň 3 roky praxe řízení)

Řidičské oprávnění skupina B (osobní automobil do 3,5 tuny) – stačí na všechny naše vozy

2x doklad totožnosti (občanský průkaz a řidičský průkaz)

Neexistuje minimální doba výpůjčky, ale minimální částka za pronájem – 6.000 Kč plus poplatek za přípravu vozu (tj. celkem  7.500 Kč vč. DPH)

 

Pravidla pro použití vozu

Zákaz kouření v obytném vozu.

Zákaz domácích mazlíčků v obytném vozu.

 

Předání a vrácení obytného vozu

Obytný vůz se předává v 9:00 hodin v první den pronájmu na Písecká 187, Strakonice. 

Obytný vůz je nutné vrátit nejpozději do 18:00 poslední den pronájmu. 

Obytný vůz se předává i vrací uklizený a plnou palivovou nádrží.

Obytný vůz se předává i vrací s vyprázdněnou odpadní nádrží.

Obytný vůz se předává s připravenou kazetou WC (včetně chemie).

Obytný vůz se vrací s vyprázdněnou kazetou WC (není nutné ji opětovně naplňovat chemií).

Obytný vůz se předává se 2 plnými plynovými lahvemi. 

 

Sankce a poplatky

Sankce za nevyprázdněnou kazetu WC je stanoven na 500 Kč

Sankce za nevyprázdněnou odpadní nádrž je stanoven na 300 Kč

Sankce za nadměrné znečištění interiéru vozidla je stanovena od 500 Kč do 15.000 Kč v závislosti na míře znečištění. Pokud bude znečištění neodstranitelné nebo dojde k poničení interiéru či exteriéru, bude zadržena kauce do doby, než bude v autorizovaném servisu díl vyměněn a náklady budou hrazené ze složené kauce. 

Sankce za nedoplnění palivové nádrže se odvíjí od stavu nádrže. Každých 10% nedoplněné nádrže je sankcionováno částkou 500 Kč. Procento bude odhadnuto na základě informace z palubního počítače a zaokrouhleno vždy na desítky procent nahoru. 

Sankce za ztrátu technického průkazu či zelené karty (dokladu o pojištění) je stanovena sankce ve výši 2.000 Kč za každé provinění

Sankce za porušení zákazu kouření je ve výši celé kauce. 

Sankce za porušení zákazu domácích mazlíčků je ve výši 10.000 Kč 

Uplatněním sankce či jiné pokuty nezaniká právo provozovatele na náhradu újmy.

Storno podmínky

V případě zrušení rezervace déle než 30 před plánovanou výpůjčkou je účtována pokuta ve výši 20% z ceny pronájmu. 

V případě zrušení rezervace 8 až 29 dní před plánovanou výpůjčkou je účtována pokuta ve výši 50% z ceny pronájmu. 

V případě zrušení rezervace 7 a méně dní před plánovanou výpůjčkou je účtována pokuta ve výši 80% z ceny pronájmu. 

Pokud není schopen původní zájemce využít výpůjčky, je možné se individuálně domluvit na změně bez dalších sankčních poplatků.

 

Detailní obchodní podmínky jsou k nahlédnutí u nás v kanceláři a jsou součástí dokumentace, kterou vám při každé výpůjčce zasíláme. 

 

Informace o zpracování osobních údajů a zasílání newsletteru

Základní shrnutí

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti BP Karavany s.r.o.  pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

1.        TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.      Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost BP Karavany s.r.o.  se sídlem Sasanková 1555, Strakonice, 38601, identifikační číslo: 11868261, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 31424 vedená u krajského soudu v Českých Budějovicích  (dále jen „správce“).

1.2.      Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Sasanková 1555, Strakonice, adresa elektronické pošty rezervace@karavany-strakonice.cz, telefon 777 752 757.

1.3.Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.       PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3.       ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

3.2.Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4.       DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 10let od data poskytnutí souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

5.       DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.      Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem webové stránky, včetně provozu software a ukládání dat.

5.2.Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje jakýmkoliv třetím osobám ani do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6.       PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1.Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2.      Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat zasláním požadavku na rezervace@karavany-strakonice.cz nebo kliknutím na odkaz pro odhlášení v zápatí kteréhokoli mailu.

6.3.Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4.Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu a dalších marketingových aktivit. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány v žádné další formě ani podobě.

rezervovat